Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“

Общи условия

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт.

Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! 


Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ТАЙМ БОКС" ЕООД (наричан по-долу timebox.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн timebox.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от "ТАЙМ БОКС" ЕООД (наричани за краткост Услуги). 


Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на timebox.bg (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 


"ТАЙМ БОКС" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България,

Седалище и адрес за контакти: ПК:5005, гр. Велико Търново, ул. Толедо № 4;

Единен идентификационен код(ЕИК): 203436122;

Телефон: +359 88 45 98 423;

Имейл: Office@Timebox.bg


I. Условия за използване на Сайта на timebox.bg

 

1. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че timebox.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. 


II. Задължения на потребителя при регистриране

 

1. Предвид ползването на Сайта на timebox.bg, Потребителят се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); 

б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. 


2. В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, timebox.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 

3. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, timebox.bg уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.


III. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на timebox.bg

 

1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на timebox.bg при ползване от на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни. 

2. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от timebox.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на timebox.bg 

3. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от timebox.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във всички сайтове на "ТАЙМ БОКС" ЕООД. 

4. timebox.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели извън рекламата на услугите на timebox.bg. 

5. timebox.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. 

6. Повече за съхранението и обработката на личните данни вижте в политиката ни за опазване на личните данни.


IV. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

 

1. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на timebox.bg, след като извърши процеса на регистрация. 

2. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпа до които се извършва с неговите потребителско име и парола. 

3. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно timebox.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността. 

4. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, timebox.bg автоматично ще изпрати e-mail съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и връзка за възстановяване на паролата на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща. 

5. timebox.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка IV.


V. Поведение на потребителите

 

1. Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание. 

2. Потребителят, ползващ Сайта, е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. timebox.bg не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпространявано чрез Сайта Съдържание. 

3. Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства timebox.bg няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта. 

4. timebox.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават правилата. 


VI. Авторски права и ограничения, свързани с тях

 

1. timebox.bg дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на timebox.bg или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена. 

2. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Нарушителите ще бъдат подведени под съдебна отговорност!

3. timebox.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между timebox.bg и лицето, публикуващо информацията. 

4. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, timebox.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. 


VII. Препратки от и към timebox.bg

 

1. Собствениците на сайтове и страници извън timebox.bg имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на timebox.bg при следните условия:

а) препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието и; разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи; 

б) не трябва да отваря страницата от timebox.bg в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин; в това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на timebox.bg; 

в) не трябва да посочва явно или неявно, че timebox.bg препоръчва него и/или продуктите му; 

г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на timebox.bg.


2. Със създаването на препратка към timebox.bg собственикът на сайта декларира, че приема настоящите Общи условия, дори и да не ползва услугите на timebox.bg. 

3. Собствениците на сайтове и страници извън timebox.bg нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и друго съдържание, а само към HTML страниците, предоставящи това съдържание. 

4. Предоставените препратки на Сайта на timebox.bg към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от timebox.bg и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. 

5. timebox.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин timebox.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт са изцяло отговорност на потребителя.


VIII. Представяни стоки и услуги на Сайта

 

1. В страницата на всяка стока, представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. timebox.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока. timebox.bg не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им. 

2. timebox.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски и други чужди езици, когато:

а) стоката е популярна с име на чужд език; 

б) съществува опасност с превода да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката; 

в) няма общоприета еднозначна терминология на Български език; 

г) самата стока е носител на информация на чужд език, например книги, музика и филми на чужд език;


3. Всички, посочени на сайта, цени са в Лева с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. 

4. Доставката на поръчаните стоки от timebox.bg е безплатна.

5. timebox.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като timebox.bg не поема отговорност да ги актуализира. В това число, публикуваната на Сайта информация за характеристиките и съставите на предлаганите продукти е актуална към момента на публикуване и timebox.bg не носи отговорност, ако междувременно производителите внесат промени в тях. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 

6. При закупуване на стока, информацията за която се окаже напълно или частично невярна, некоректна или подвеждаща под каквато и да е форма за средния потребител. timebox.bg се ангажира да коригира публикуваната информация във възможно най-кратки срокове и да възстанови всички разходи направени от потребителя по закупуването и връщането и. 

7. Възможно е оригиналните опаковки/кутии, показани на изображенията, да не съвпадат с тези на полученият продукт. Това зависи от партидата и колекцията на закупения часовник и се определя от марката производител. 


IX. Закупуване на стока и/или услуга, представена в timebox.bg

 

1. Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от timebox.bg, при посочените ценови условия и срокове за доставка. При създаване на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. 

2. По всяко време преди завършването на поръчката, Потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

3. При създаване на поръчка на Сайта, потребителят не влиза в договорни отношения в timebox.bg. Задължение за изпълнение на поръчката възниква след като от страна на timebox.bg бъде потвърдено, че поръчаният продукт е наличен и може да бъде доставен в указания срок.

4. timebox.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на създаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, timebox.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. 

5. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

6. Ако се нуждаете от документ за покупката, моля, изискайте разписка за пощенски паричен превод (ППП) от куриера. Съгласно чл.3 ал.1 от Наредба №18 и договор за НП с ППП с лицензиран пощенски оператор, сумите получаваме по банкова сметка на фирмата. Не работим с лично предаване и заплащане в брой.

X. Промоции и намаления

 

1. timebox.bg организира промоционални кампании за предлаганите продукти и услуги, валидни за времеви периоди, указани във всяка една кампания. Ако не е указана в тях, валидността на кампаниите и промокодовете е 30 календарни дни считано от момента на обявяването им. 


XI. Доставка на закупени стоки

 

1. Доставки на направени чрез системата на timebox.bg поръчки се извършват изключително и само на територията на Република България чрез куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД.

2. Доставки извън територията на Република България се извършват само след писмено потвърждение от страна на timebox.bg за техническата възможност за доставка и приета от Потребителя калкулация на такса доставка до избрания от него адрес/държава. 

3. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. 

4. timebox.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка. 

5. Срокът за доставка при потвърдена поръчка е 1-5 работни дни. 

6. Отговорност при не спазване на предсказания срок за доставка:

При поръчки със стандартен срок за доставка timebox.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. 


XII. Плащане на закупени стоки и услуги

 

1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да плати в момента на доставката на timebox.bg или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. 

2. При плащане чрез банков превод, карта или други платежни системи, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като плащането бъде потвърдено се доставят поръчаните стоки и услуги. 

a) При частично или пълно възстановяване на плащане чрез сметка от банка оперираща извън територията на Република България, извършено след като е получено предварително съгласие от страна на timebox.bg, таксите по възстановяване на плащането са за сметка на timebox.bg. 

б) При частично или пълно възстановяване на плащане чрез сметка от банка оперираща извън територията на Република България, извършено без да е получено предварително съгласие от страна на timebox.bg, таксите по възстановяване на плащането са за сметка на Потребителя.


5. При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него срока и ще заплати разликата между пълната и стойност и направения депозит при получаването и. В случай че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в 14 дневен срок, след като я е приел, timebox.bg се задължава да възстанови само второто плащане, като приеме първоначално направения гаранционен депозит като неустойка от страна на Потребителя.


XIII. Отказ от закупена стока

 

1. Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката, в случай че дадената стока е във вида, в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката. 

2. timebox.bg възстановява стойността на върнатата стока според употребата (изхабяването) и от страна на потребителя.

а) Ако стоката не е разопакована/употребена и търговския и вид не е нарушен по какъвто и да е начин – timebox.bg възстановява сумата, на която стоката е закупена от потребителя. 

б) Ако потребителят е разопаковал/употребил изцяло или частично поръчаната стока, с което е намалил пазарната и стойност, timebox.bg възстановява намалената стойност на стоката. Намаляването на стойността в следствие на нарушена опаковка, употреба или нарушен търговски вид под каквато и да е форма се определя за всеки случай индивидуално, след получаване на стоката в офиса на timebox.bg.


3. При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, timebox.bg се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответния производител или да бъде възстановена платената за стоката сума. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането/замяната на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по доставката на стоката са за сметка на timebox.bg, същите по връщане на стоката са за сметка на потребителя. 

4. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в сайта, timebox.bg възстановява платената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за доставката и връщането на стоката в срок от 14 дни от получаване на поръчката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.


XIV. Гаранционно обслужване

 

1. С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване timebox.bg издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.

2. Гаранцията губи валидност:

а) при изгубена гаранционна карта; 

б) при опит за ремонт от неоторизиран от timebox.bg сервиз; 

в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация; 

г) при нарушаване на физическата цялост на изделието; 

д) при химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.


3. Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от оторизираните сервизи на производителите на гаранционните продукти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. 

4. Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на timebox.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. 

5. Освен търговската гаранция, е приложима и законовата гаранция за съответствие на стоките според ЗЗП. 

6. По отношение на законовата гаранция са в сила всички разпоредби на ЗЗП, включително:


Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. 

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 

2. значимостта на несъответствието; 

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. 

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. 

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. 

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. 

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. 

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. 

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 

2. намаляване на цената. 

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. 

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. 

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. 

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. 

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. 

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


XV. Надзорни органи

 

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни 

Aдpec: гp. Coфия, yл. "Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв" № 15, 

Телефон: 02 / 940 20 46 

Факс: 02 / 940 36 40 

Уeб caйт: www.cpdp.bg 


Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe 

Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6, 

Телефон: 02 / 980 25 24 

Факс: 02 / 988 42 18 

Уeб caйт: www.kzp.bg 


Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa 

Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18 

Телефон: 02 / 935 61 13 

Факс: 02 / 980 73 15 

Уeб caйт: www.cpc.bg


Комисия за регулиране на съобщенията

Адрес: гр. София 1000, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6

Телефон: 02 / 949 27 23

Факс: 02 / 987 06 95

Уеб сайт: www.crc.bg


XVI. Други

 

1. При възникване на спорове, можете да потърсите помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия. 

2. timebox.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. 

3. timebox.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги. 

4. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че timebox.bg е свързан с тази мрежа, timebox.bg не гарантира, че потокът информация към и от timebox.bg няма да бъде следен и записван от трети страни. 

5. timebox.bg управлява този Сайт от офиса си в Велико Търново, България. timebox.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА TIMEBOX.BG С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА TIMEBOX.BG (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. 


Координатите на timebox.bg са следните: 

Република България, ПК:5005 гр. Велико Търново, ул. Толедо 4

Тel. : +359 88 45 98 423 


Последна актуализация на 30.01.2019г.