Гаранционни условия | Timebox.bg

Условия на гаранцията:

 • Часовникът се доставя с подпечатана гаранционна карта на български език.
 • Срокът на гаранцията е 24 месеца.
 • Гаранционният сервиз се намира в гр. Велико Търново ул. Независимост 23.
 • При възникнало гаранционно събитие, транспортните разходи се заплащат от нас.
 • За да запазите своята гаранция, погрижете се вашия часовник винаги да се проверява, обслужва и поправя от нас.
 • Ако вашият часовник не подлежи на ремонт, ние ще го заменим с друг избран от Вас модел или ще възстановим 100% от платената сума.

Гаранцията не покрива:

 • Батерията, стъклото, верижката/каишката, корпуса и коронката
 • Възникване на следи при нормално използване (надрасквания, промяна в цвета,следи от удари)
 • Повреди причинени от неправилно транспортиране, липса на грижи, злополука и ремонт от неупълномощени лица. 
 • Неспазване на степента на водоустойчивост.


Рекламацията се предявява непосредствено след установяването на дефекта.

Гаранцията се анулира, в случай че лице, което не е надлежно упълномощено за това от представител на фирмата, извърши обслужване или поправка на часовника. Ако желаете вашия часовник да бъде ремонтиран, докато е в гаранция, моля обърнете се към нас. Трябва да представите часовника заедно с надлежно попълнена гаранционна карта. След изтичането на гаранционния срок ние оставаме на Ваше разположение за ремонт и обслужване на Вашия часовник срещу съответното заплащане.


Степени на водоустойчивост на часовниците:

 • WR 3 BAR - часовникът е подходящ за миене на ръце (единствено водни пръски)
 • WR 5 BAR - часовникът е подходящ за къпане - душ с умерено топла вода (без употреба на сапун, шампоан или други препарати)
 • WR 10 BAR - часовникът е подходящ за плитководно плуване (умерено, спокойно плуване)
 • WR 20 BAR - часовникът е подходящ за дълбоководно плуване (непрофесионално)
 • WR 20 BAR (Diver часовник) - подходящ за гмуркане с професионална екипировка

Клиентът е длъжен да се прочете условията, описани в гаранционната карта и да ги спазва. Неспазването на степента на водоустойчивост е причина за анулирането на гаранцията! 


Настоящата гаранция на производителя не засяга правата на купувача спрямо продавача, нито което и да било от другите законни права, които купувача може да притежава по ЗЗП. С настоящето се гарантира, че изделието отговаря на изискванията на чл.106 от ЗЗП. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба се извършва съгласно изискванията на чл.113 и чл.114 от 10.06.2006 г. независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.120 от ЗЗП.